Để tạo logo độc với hình bên trái soạn : LDT Mã X Y gửi 8609 (10000đ)
Để gửi tặng soạn : LDT Mã X Y SđtNhận gửi 8609
VD : soạn LDT 209 nY ... bạn sẽ nhận được logo

Để tạo logo độc với hình bên phải soạn : LDP Mã X Y gửi 8609
Để gửi tặng soạn : LDP Mã X Y SđtNhận gửi 8609
VD : soạn LDP 126 TN TD bạn sẽ nhận được logo

Để tạo logo độc với hình ở giữa soạn : LD2 Mã X Y gửi 8609
Để gửi tặng với hình ở giữa soạn : LD2 Mã X Y SđtNhận gửi 8609
VD : soạn LD2 126 TN TD bạn sẽ nhận được logo

Để tạo logo độc với hình ở 2 bên và nội dung ở giữa soạn : LDG Mã X Y gửi 8609
Để gửi tặng với hình ở 2 bên và nội dung ở giữa soạn: LDG Mã X Y SđtNhận gửi 8609
VD : soạn LDG 113 MT bạn sẽ nhận được logo

Trang:23456


Mã : 2003


Mã : 2001


Mã : 2002


Mã : 2005


Mã : 2000


Mã : 2006


Mã : 2004


Mã : 127

Trang: 23456


Trang chủ
Khong dau