Dịch vụ nhắn tin ẩn danh : : Giúp các thuê bao có thể nhắn tin giấu số điện thoại của mình tới số thuê bao khác.
Cú pháp nhắn tin giấu số : AS SodtNhan NoiDung gửi 8509

Dịch vụ kết bạn qua tin nhắn : Giúp bạn có thể tham gia kết bạn qua hệ thống SMS. Thêm bạn thêm vui.
Hãy dang ký ngay, soạn tin: ASID TênNick gửi 8709 (TênNick không quá 15 ký tự).


Trang chủ
Khong dau