Để biết lộ trình tuyến xe buýt, soạn :BUS HN <Mã Tuyến> gửi 8309
VD: Soạn BUS HN 03 gửi 8309 để nhận được thông tin lộ trình của tuyến xe buýt 03

Để biết các tuyến xe buýt đi qua một tuyến đường, soạn tin: BUS HN<TuyếnPhố> gửi 8309
Ví dụ: Soạn tin BUS HN De La Thanh gửi 8309 để nhận danh sách các tuyến xe buýt đi qua phố Đê La Thành

Để được hướng dẫn cách đi từ một điểm tới một điểm khác bằng xe buýt, soạn tin:  BUS HN<Điểm xuất phát>,<Điểm đến> gửi 8309
Ví dụ: Soạn tin BUS HN Nguyen Van Cu,De La Thanh  gửi 8309 để được hướng dẫn các tuyến xe buýt đi từ Nguyễn Văn Cừ  đến Đê La Thành


Trang chủ
Khong dau