Để biết lộ trình tuyến xe buýt, soạn :BUS HCM <Mã Tuyến> gửi 8309
VD: Soạn BUS HCM 03 gửi 8309 để nhận được thông tin lộ trình của tuyến xe buýt 03

Để biết các tuyến xe buýt đi qua một tuyến đường, soạn tin: BUS HCM <TuyếnPhố> gửi 8309
Ví dụ: Soạn tin BUS HCM ChoBenThanh gửi 8309 để nhận danh sách các tuyến xe buýt đi qua Chợ Bến Thành

Để được hướng dẫn cách đi từ một điểm tới một điểm khác bằng xe buýt, soạn tin:  BUS HCM <Điểm xuất phát>,<Điểm đến> gửi 8309
Ví dụ: Soạn tin BUS HCM ChoBenThanh,ChoBinhTay  gửi 8309 để được hướng dẫn các tuyến xe buýt đi từ Chợ Bến Thành đến Chợ Bình Tây


Trang chủ
Khong dau